Arrangementer

Studietur til Helsinki

25. til 27. januar 2017

For første gang arrangerer Sykkelbynettverket studietur til Finland. Det skjer mye spennende i Helsinki og i Finland. Sykkelandelen i Helsinki er på 11 %, og Finland har flere byer med sykkelandeler på 20–30%. Et viktig tema blir hva finnene gjør for å få flere til å sykle hele året.