De fleste av deltakerne på våre arrangementer er fra kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen. Men også konsulenter, politikere og interesseorganisasjoner er velkomne til våre arrangementer. Regionvise samlinger er i hovedsak ment for de som jobber i de respektive regionene. Kurs, studietur og temasamlinger er for alle.

ETTER SOMMEREN

Webkurs i sykkelplanlegging

(utsettes til senere på høsten)

Velo City oppsummeringskonferanse

4. september kl. 12 til 14

Også mange nordmenn var på sommerens store verdenskonferanse i Nederland. Hva var det viktigste de norske deltakere fikk med seg fra Velo City 2017? Hvordan kan vi bruke dette i vårt arbeid? Korte innledninger på 6 minutter og deretter åpen mikrofon etter hver innledning. Du kan følge møtet på Skype eller møte opp i Vegdirektoratet i Oslo eller i Statens vegvesens lokaler i Stavanger og Bergen.

Program og lenke til Skype-arrangementet legges ut senere.

Nettverksamling Region nord

5. og 6. september

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Scandic Alta

Program og påmelding

Nettverksamling Region vest

           26. og 27. september

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

         Sted: Scandic Stavanger City

         Program og påmelding

Arbeidsseminar for Region sør

25. og 26. oktober

Arbeidsseminar for de særskilt utvalgte sykkelbyene i Region sør. Hva skjer i sykkelbyene og hva kan gjøres videre?

Målgruppe: Kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen og konsulenter i Region sør som jobber med de særskilt utvalgte sykkelbyene.

Læringsmål: Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Kongsberg, Quality Hotel Grand Kongsberg

Program og påmelding kommer senere

Nettverksamling Region øst

31. oktober og 1. november

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Thon Hotel Vettre, Asker

Program og påmelding kommer senere