De fleste av deltakerne på våre arrangementer er fra kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen. Men også konsulenter, politikere og interesseorganisasjoner er velkomne til våre arrangementer. Regionvise samlinger er i hovedsak ment for de som jobber i de respektive regionene. Kurs, studietur og temasamlinger er for alle.

Nettverksamling Region midt

19. og 20. juni

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Scandic Hell Stjørdal

Program og påmelding

ETTER SOMMEREN

Webkurs i sykkelplanlegging

16. og 17. august

Grunnkurs i sykkelplanlegging arrangeres for første gang som webkurs. Foredragene er de samme som sist og kan følges på nettet. Spørsmål, diskusjoner og gruppearbeid tar vi på web eller video.

Målgruppe: Sykkelplanleggere og arealplanleggere i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen, samt rådgivende konsulenter i private firmaer.

Læringsmål: God kjennskap til anbefalte sykkelløsninger, samt lover og regler som gjelder skilting og oppmerking gjengitt i håndbøker og regelverk. Se sammenhengen mellom arealplaner og sykkeltilrettelegging.

Sted: Hele landet, på web eller video

Program og påmelding kommer senere

Nettverksamling Region nord

5. og 6. september

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Scandic Alta

Program og påmelding

Nettverksamling Region vest

           26. og 27. september

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

         Sted: Scandic Stavanger City

         Program og påmelding kommer senere

Arbeidsseminar for Region sør

25. og 26. oktober

Arbeidsseminar for de særskilt utvalgte sykkelbyene i Region sør. Hva skjer i sykkelbyene og hva kan gjøres videre?

Målgruppe: Kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen og konsulenter i Region sør som jobber med de særskilt utvalgte sykkelbyene.

Læringsmål: Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Kongsberg, Quality Hotel Grand Kongsberg

Program og påmelding kommer senere

Nettverksamling Region øst

31. oktober og 1. november

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Thon Hotel Vettre, Asker

Program og påmelding kommer senere