De fleste av deltakerne på våre arrangementer er fra kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen. Men også konsulenter, politikere og interesseorganisasjoner er velkomne til våre arrangementer. Regionvise samlinger er i hovedsak ment for de som jobber i de respektive regionene. Kurs og studietur er for alle.

Storbysamling

28. og 29. mars

Oslo er hovedfokus på denne storbysamlingen. Blant annet med god tid til befaring. Vi får også høre hva som skjer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.

Målgruppe: Alle som jobber med tilrettelegging for økt sykling i byene som er nevnt over.

Læringsmål: Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i storbyene. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by.

Sted: Oslo, Thon Hotel Opera

Påmeldingen er nå stengt. Det er 70 påmeldte.

Les mer. 

Samling for sykkelbyene i Region sør

25. og 26. april

Arbeidsseminar for de særskilt utvalgte sykkelbyene i Region sør. Hva skjer i sykkelbyene og hva kan gjøres videre?

Målgruppe: Kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen og konsulenter i Region sør som jobber med de særskilt utvalgte sykkelbyene.

Læringsmål: Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Sandefjord, Clarion Collection Hotel Atlantic

Program og påmelding

Workshop for små og mellomstore byer og tettsteder

9. mai

Videoseminar som tar opp temaer som opptar mellomstore og små byer og tettsteder. Hvordan komme videre? Hva er enkle tiltak som kan gjennomføres raskt?  Vi ønsker å lage en idebank for sykkelbyene.

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i mellomstore eller mindre byer og tettsteder

Læringsmål: Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by.

Sted: Hele landet, på web eller video

Program og påmelding kommer senere

Nettverksamling Region midt

19. og 20. juni

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Scandic Hell Stjørdal

Program og påmelding kommer senere

 

ETTER SOMMEREN

Webkurs i sykkelplanlegging

16. og 17. august

Grunnkurs i sykkelplanlegging arrangeres for første gang som webkurs. Foredragene er de samme som sist og kan følges på nettet. Spørsmål, diskusjoner og gruppearbeid tar vi på web eller video.

Målgruppe: Sykkelplanleggere og arealplanleggere i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen, samt rådgivende konsulenter i private firmaer.

Læringsmål: God kjennskap til anbefalte sykkelløsninger, samt lover og regler som gjelder skilting og oppmerking gjengitt i håndbøker og regelverk. Se sammenhengen mellom arealplaner og sykkeltilrettelegging.

Sted: Hele landet, på web eller video

Program og påmelding kommer senere

Nettverksamling Region nord

5. og 6. september

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Scandic Alta

Program og påmelding kommer senere 

Nettverksamling Region vest

           26. og 27. september

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

         Sted: Scandic Stavanger City

         Program og påmelding kommer senere

Arbeidsseminar for Region sør

18. og 19. oktober

Arbeidsseminar for de særskilt utvalgte sykkelbyene i Region sør. Hva skjer i sykkelbyene og hva kan gjøres videre?

Målgruppe: Kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen og konsulenter i Region sør som jobber med de særskilt utvalgte sykkelbyene.

Læringsmål: Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Kongsberg

Program og påmelding kommer senere

Nettverksamling Region øst

31. oktober og 1. november

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Thon Hotel Vettre, Asker

Program og påmelding kommer senere