De fleste av deltakerne på våre arrangementer er fra kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen. Men også konsulenter, politikere og interesseorganisasjoner er velkomne til våre arrangementer. Regionvise samlinger er i hovedsak ment for de som jobber i de respektive regionene. Kurs, studietur og temasamlinger er for alle.

ETTER SOMMEREN

Webkurs i sykkelplanlegging

(utsettes til senere på høsten)

Velo City oppsummeringskonferanse

4. september kl 10 til 14

Også mange nordmenn var på den store verdenskonferansen Velo City 2017. Hva var det viktigste de norske deltakere fikk med seg? Hvordan kan vi bruke dette i vårt arbeid? Korte innledninger på 6 til 8 minutter og deretter diskusjon. Ettterkonferansen holdes på video og Skype. Videomøterom i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Alle kan være med på Skype.

Program og påmelding kommer senere

Nettverksamling Region nord

5. og 6. september

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Scandic Alta

Program og påmelding

Nettverksamling Region vest

           26. og 27. september

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

         Sted: Scandic Stavanger City

         Program og påmelding kommer senere

Arbeidsseminar for Region sør

25. og 26. oktober

Arbeidsseminar for de særskilt utvalgte sykkelbyene i Region sør. Hva skjer i sykkelbyene og hva kan gjøres videre?

Målgruppe: Kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen og konsulenter i Region sør som jobber med de særskilt utvalgte sykkelbyene.

Læringsmål: Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Kongsberg, Quality Hotel Grand Kongsberg

Program og påmelding kommer senere

Nettverksamling Region øst

31. oktober og 1. november

Hva skjer lokalt og regionalt? Hvordan kommer vi videre?

Målgruppe: Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre som jobber for økt sykling i regionen.

Læringsmål: Gi og få faglig påfyll og inspirasjon til videre satsing på sykkel i byer og tettsteder. Lære av hverandre og hverandres erfaringer. Se nye muligheter for sykkeltiltak i egen by/tettsted.

Sted: Thon Hotel Vettre, Asker

Program og påmelding kommer senere