Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

TØI landsomfattende spørreundersøkelse om aktiviteter og reisevaner for barn i alderen 6–12 år

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14

TØI-rapport RVU 2013/14

Faktaark om syklende

TØI faktaark fra RVU 2013/2014

Faktaark om gående

TØI faktaark fra RVU 2013/2014

Faktaark om de største byområdene

TØI faktaark fra RVU 2013/2014

Faktaark om arbeidsreiser

TØI faktaark fra RVU 2013/2014

Barns daglige reiser i Oslo, Akershus og Buskerud

TØI-rapport 2011 om barns daglige reiser