Nasjonalt sykkelregnskap

Nasjonalt sykkelregnskap for 2015.pdf

Nasjonalt sykkelregnskap for 2014.pdf

Sykkelregnskapet for Oslo 2013

Nøkkeltall for sykkelsatsingen i Oslo: regnskap.sykkelioslo.no 

Sykkelregnskap for Sandefjord 2011

Nøkkeltall for sykkelsatsingen i Sandefjord.pdf

Mal for sykkelregnskap

Statens vegvesen rapport nr. 211 Sykkelregnskap.pdf