Region øst

Medlemmer

  • Astrid Staaledotter Landstad_ro

    Astrid Ståledotter Landstad

    Tlf. 993 24 257Statens vegvesen Region østStrategi og utredning, kontorsted OsloRegional sykkelkoordinator
  • Christian Claussen_ro

    Christian Claussen

    Tlf. 950 40 077Statens vegvesen, Oslo vegavdelingProsjekt miljøvennlig transportSykkelkontakt Oslo
  • Astrid-Kristiansen_ro

    Astrid Kristiansen

    Tlf. 971 97 063Statens vegvesen, Oppland vegavdelingPlan- og trafikkseksjonen, kontorsted LillehammerSykkelkontakt
  • Stig-Floberghagen_ro

    Stig Floberghagen

    Tlf. 971 13 512Statens vegvesen, Hedmark vegavdelingPlan- og trafikkseksjonen, kontorsted LillehammerSykkelkontakt
  • Beate Myklevoll

    Beate Ertresvåg Myklevoll

    Tlf. 995 87 774Statens vegvesen, Østfold vegavdelingPlan og trafikk-seksjonen, kontorsted MossSykkelkontakt i Østfold
  • Oivind-Luke_ro

    Øyvind Luke

    Tlf. 901 90 506Statens vegvesen, Akershus vegavdelingTrafikk-seksjonen, kontorsted OsloSykkelkontakt
  • Torgeir Berg - Akershus fylkeskommune

    Torgeir Berg

    Tlf. 975 39 391Akershus fylkeskommuneSeksjon for idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelseSeniorrådgiver
  • Oystein Sjolie - Hedmark fylkeskommune

    Øystein Sjølie

    Tlf. 62 54 46 67Hedmark fylkeskommuneSamferdsel, kulturminner og planRådgiver
  • Lars Helge Husvik - Ostfold fylkeskommune

    Lars Helge Husvik

    Tlf. 97 55 26 71Østfold fylkeskommuneSamferdselsseksjonen Rådgiver
  • Eivind  Myhr

    Eivind Myhr

    Tlf. 950 54 566Oppland fylkeskommune Strategisk samferdsel Rådgiver
  • Karianne Andersen

    Karianne Andersen

    Tlf. 930 77 081Ullensaker kommuneVann, avløp, renovasjon og vegSpesialkonsulent veg
  • Svein Braathen

    Svein Braathen

    Tlf. 951 39 679Rygge kommuneKommunalteknikkProsjektingeniør
  • Silje Lillevik Eriksen

    Silje Lillevik Eriksen

    Tlf. 476 68 500Eidsvoll kommunePlanavdelingenArealplanlegger
  • Jørgen Amos Ruud_Sarpsborg kommune

    Jørgen Amos Ruud

    Tlf. 907 41 162Sarpsborg kommunePlan og samfunnsutviklingAreal- og transportplanlegger
  • Eivin Winsvold

    Eivin Winsvold

    Tlf. 971 12 689Oslo kommuneSykkelprosjektetSykkelplanlegger
  • Mari Olimbstad_Aas kommune

    Mari Olimbstad

    Tlf. 415 07 445Ås kommunePlan- og utviklingsavdelingenRådgiver
  • Andreas Fuglum

    Andreas Fuglum

    Tlf. 62 80 82 72Kongsvinger kommuneKommunalteknikkFagleder teknisk forvaltning
  • Eli Moe

    Eli Moe

    Tlf. 917 46 720Frogn kommunePlanavdelingenPlanlegger med miljøansvar
  • Arne Willy Hortmann

    Arne Willy Hortmann

    Tlf. 928 93 985Hamar kommuneArealplanleggingsavdelingenKoordinator for Sykkelbyen Hamar
  • Roar Skotvoll

    Roar Skotvoll

    Tlf. 917 49 626Lillehammer kommuneVeg- og trafikkseksjonen
  • Brian Aagard Nielsen

    Brian Aagard Nielsen

    Tlf. 940 21 905Lørenskog kommuneKommunalteknikk
  • Cecilie Kildahl

    Cecilie Kildahl

    Tlf. 472 53 364Moss kommuneMiljøProsjektleder grønn kommune/miljørådgiver
  • Kristine Sand

    Kristine Sand

    Tlf. 924 92 292Ski kommunePlanavdelingenArealplanlegger
  • Anna Lina Toverud - Oppegard kommune

    Anna Lina Toverud

    Tlf. 41 22 31 12Oppegård kommuneSeksjon for samfunnsutviklingLandskapsarkitekt
  • Frode Hofset

    Frode Hofset

    Tlf. 911 91 475Skedsmo kommunePlanavdelingenOveringeniør
  • Henri Auer

    Henri Auer

    Tlf. 459 19 853Elverum kommuneTeknikk og miljøArealplanlegger
  • Havard Almeida Eriksson - Barum kommune

    Håvard Almeida Eriksson

    Tlf. 92486170Bærum kommuneVei og trafikkSykkelkoordinator
  • Strandbakke Ole Roger - Ringsaker kommune

    Ole Roger Strandbakke

    Tlf. 91761149Ringsaker kommuneStrategi- og utviklingsseksjonenSamfunnsplanlegger/spesialrådgiver
  • Daniel Blikset - Nesodden kommune

    Daniel Blikset

    Tlf. 66 96 43 37Nesodden kommunePlan- bygg og geodataKommuneplanlegger
  • Mari Gabrielsen - Asker kommune

    Mari Gabrielsen

    Tlf. 66768014Asker kommuneKommunalteknisk avdelingSamferdselskoordinator
  • Halvor Bjaaland - Gjovik kommune

    Halvor Bjaaland

    Tlf. 913 07 532Gjøvik kommuneVirksomhetsområde BymiljøVirksomhetsleder
  • Espen Lystad - Askim kommune

    Espen Lystad

    Tlf. 906 59 449Askim kommuneTeknisk driftRådgiver
  • Anne Skauen - Fredrikstad kommune

    Anne Skauen

    Tlf. 95912552Fredrikstad kommuneSeksjon for Kultur, Miljø og ByutviklingMiljøvernrådgiver