Opptak fra direktesending på nett  4. september 2017


Velkommen!

Hvorfor ser verden til Oslo akkurat nå?
Andrine Gran, Oslo kommune 

Mine hovedinntrykk fra Velo City
Roar Midtbø Jensen, leder av Østfold vegavdeling, Statens vegvesen 

Infrastrukturens betydning for flyt og adferd
Elise Fossnes, Norconsult

Hvordan håndtere medie-myter?
Roar Løkken, Syklistenes Landsforening 

Tilrettelegging inspirert av Nederland
Fredrik Nårstad Jensen, Statens vegvesen Rogaland

Sykkel og byrom
Astrid Landstad, Statens vegvesen Region øst

Nasjonale sykkelruter i Norge
Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkel kan være for alle
Mats Larsen, Syklistenes Landsforening