Dette kurset gir deg en kort introduksjon til hva som er viktigst å kjenne til i arbeidet med å tilrettelegge for økt sykling. Kurset er interaktivt og tar ca. 20 minutter å gjennomføre.

Start e-læringen her

Sykkelbynettverket arrangerte i fjor fire en-timers webinarer i sykkelplanlegging. E-læringskurset er en kortversjon av innholdet og er et supplement til webinarserien.