10. JANUAR

24. JANUAR

31. JANUAR

7. FEBRUAR

Tidligere grunnkurs i sykkelplanlegging

Vegdirektoratet 6. og 7. september 2016

DAG 1

Prinsipper for god planlegging
- Hvordan legge til rette for godt samspill i trafikken?
Terje Giæver, Vegdirektoratet

Hvilke verktøy har vi når vi planlegger?
- Lovverk
- Håndbøker
Bjarte Skogheim, Vegdirektoratet

Hvordan tenke drift og vedlikehold når vi planlegger?
Kjetil Nergaard, Statens vegvesen Region sør

Sykkelhåndboka og Håndbok N100 Veg- og gateutforming – del 1
Marit Espeland, Vegdirektoratet

Sykkelhåndboka og Håndbok N100 Veg- og gateutforming – del 2
Marit Espeland, Vegdirektoratet

DAG 2

Hva skjer på nasjonalt nivå?
- Plangrunnlaget til ny Nasjonal transportplan.
- Status norsk sykkelsatsing.
- Nytt fra Vegdirektoratet
Torstein Bremset, Vegdirektoratet

Mye å hente på riktig skilting og oppmerking
Bjørn Skaar, Vegdirektoratet

Hvordan tenke trafikksikkerhet når vi planlegger?
Guro Ranes, Vegdirektoratet

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?
Tord Thorshov, Vegdirektoratet

Hva er viktigst å vite om varelevering når man planlegger for sykkel?
Toril Presttun, Vegdirektoratet

Gode eksempler på enkle løsninger
Torstein Bremset, Vegdirektoratet
Liv Jorun Andenes, Sykkelprosjektet i Oslo kommune

Hvordan har Kristiansand havnet på sykkeltoppen?
- Hvilke grep og hvilke løsninger har de best erfaring med?
Christen Egeland, sykkelgeneral i Kristiansand kommune