Torsdag 10. januar kl. 12 - 13 (direktesendes på nett)
Torsdag 17. januar kl. 12 - 13 (direktesendes på nett)
Torsdag 24. januar kl. 12 - 13 (direktesendes på nett)
Torsdag 31. januar kl. 12 - 13 (direktesendes på nett)

Torsdager i januar arrangerer vi introduksjonskurs i planlegging for økt sykling. Målgruppen er ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen.

Kurset er en serie med fire webinarer på 1 time hver. Vi har satt av mye tid til spørsmål og andre former for dialog og medvirking via nettet.

Påmelding til kurset

Torsdag 10. januar 2019

Hvorfor og hvordan jobber vi for økt sykling?

Torstein Bremset, Vegdirektoratet

 • Hvorfor vi skal satse på sykkel?
 • Kort om nasjonale og lokale mål og strategier
 • Statens vegvesens viktigste håndbøker på området

Helhetlig planlegging – hvordan planlegge for sykkel, men ta hensyn til alle trafikanter?

Tanja Loftsgarden, Vegdirektoratet

 • Hvordan ivareta alle trafikantgrupper og deres behov
 • Universell utforming
 • Varelevering
 • Kollektivtrafikk
 • Andre trafikantgrupper
 • Arealplanleggingens betydning for sykkel og gange

Torsdag 17. januar 2019

Hvordan planlegge for god drift og vedlikehold?

Katja Rekilä, Vegdirektoratet

 • Hvordan planlegge slik at det muliggjør god drift og vedlikehold?
 • Hovedutfordringer knyttet til drift og vedlikehold
 • Sykkelveginspeksjoner

Hvordan planlegge for god trafikksikkerhet?

Trude Schistad, Statens vegvesen, Region øst

 • Hva er viktig å tenke på med hensyn til trafikksikkerhet og syklende?
 • Begrepsavklaring: trafikksikkerhet og trygghet
 • Ulykkesdata, omfanget av problemet

Torsdag 24. januar 2019

Hvilke løsninger har vi, og når bruker vi de ulike løsningene?

Marit Espeland, Vegdirektoratet

 • Sykkelhåndboka på 1-2-3
 • Hvilke løsninger har vi, og når anlegger vi de ulike løsningene?
 • Dimensjonere for fremtidens ønsket sykkelbruk

Torsdag 31. januar 2019

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg

Jon Flydal, Vegdirektoratet

 • Hvordan skal de ulike sykkelløsningene skiltes og merkes?