De fleste av deltakerne på våre arrangementer er fra kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen. Konsulenter, politikere og interesseorganisasjoner er også velkomne på våre arrangementer.

Nettverkssamling Region sør

16. og 17. august, Arendal/Fevik

Program og påmelding

Nettverksamling Region midt

 13. og 14. september, Trondheim

 Program og påmelding kommer senere

Nettverksamling for Region øst

17. og 18. oktober, Lillestrøm

Første dag av samlingen blir for alle interesserte . Andre dag blir kun for de som jobber med de særskilt utvalgte sykkelbyene i regionen, det vil si de byene og bygdene som har inngått en trepartsavtale mellom kommune, fylkeskommune og Statens vegvesen om en særskilt satsing på økt sykling.

Noe av programmet 16. oktober: Hva skjer på sykkelområdet i Region øst, det vil si i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland? Hva skjer med pilotprosjektene for nye løsninger? Gruppearbeid om hva som kan gjøres i den enkelte kommune av enkel tiltak for økt og sikker sykling og gåing. Sykkelbefaring i Lillestrøm.

Noe av programmet 17. oktober: Hvordan kan vi få mest mulig ut av samarbeidet om sykkelbyavtaler? Gruppearbeid der vi finner fram til konkrete forbedringspunkter som skal følges opp på neste samling.

Program og påmelding kommer senere