Sykkelbynettverket Region vest

2. og 3. april i Egersund på Grand Hotell

Sykkelbynettverkets samling for Region vest, går i år til Egersund 2.- 3. april. I løpet av samlingen skal vi blant annet få høre om noe av det som er nytt i regionen, hva som skjer på sykkelfronten i Egersund, sykkelbynettverkets fremtid og ikke minst mange gode diskusjoner og bli bedre kjent med de som jobber med sykkel i regionen. 

Program og påmelding (frist er 5. mars)

Sykkelbynettverket Region midt

27. og 28. mai i Trondheim

Nettverksamling for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen i Trøndelag og Møre og Romsdal. Noen av temaene: Hva skjer i Statens vegvesen Region midt? Hvordan skal fylkeskommunene jobbe med sykkel fra 2020? Enkle tiltak for økt sykling

Program og mer informasjon kommer senere.

Sykkelbynettverket Region nord 

3. og 4. september i Bodø

Nettverksamling for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen i Nordland, Troms og Finnmark. . Noen av temaene: Hva skjer i Statens vegvesen Region nord? Hvordan skal fylkeskommunene jobbe med sykkel fra 2020? Enkle tiltak for økt sykling

Program og mer informasjon kommer senere.

Nettverksamling i Region sør

11. og 12. september i Bø

Nettverkssamling for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Program og mer informasjon kommer senere.

Sykkelbynettverket Region øst

15. og 16. oktober i Lillestrøm

Nettverksamling for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen i Nordland, Troms og Finnmark.

Program og mer informasjon kommer senere.