Cycling blant barn och unga

VTI-rapport om hvorfor barn og unge sykler mindre.pdf

Kampanjer for mer sykling og gåing blant barn

TØI-studie om oppbygging og gjennomføring av kampanjer og tiltak for å få flere barn til å gå og sykle (tiltakskatalog.no)

Håndbok om sykling til skole

Dansk Cyklist Forbund sin håndbok om sykling til skole. Håndboka er basert på prosjektet "Tryg og sikker skolecykling"

Barns daglige reiser i Oslo, Akershus og Buskerud

TØI-rapport 2011 om barns daglige reiser