Klimaeffekten av elsykler - TØI 2019

Klimaeffekten av elsykler.pdf

TØI-rapport om økt elsykkelsalg gir økt risko for sykkelulykker?

Miniscenario: Økt omfang av elsykler

TØI-rapport om hvorvidt elsykler kan senke terskelen for sykling

Exploring the e-bikes role in overcoming barriers to bicycle.pdf

Effekt av tilskuddsordning for elsykkel

TØI-rapport om effekt av tilskuddsordning for elsykkel i Oslo på sykkelbruk, transportmiddelfordeling og CO2-utslipp.pdf

Viden om elcyckler

Trafitec-rapport om lovgivning, brukere, atferd, sikkerhet, m.m.pdf

Effekt av elsykler

TØI-rapport om kjøpergrupper av elsykkel, og effekten av den.pdf

Internasjonale erfaringer med elsykler

Syklistenes Landsforening og Norsk Elbilforening sin rapport om muligheter og barrierer for elsykkelen i Norge.pdf

Guide for økt bruk av elsykkel

PRESTO-guide for å fremme økt bruk av elsykkel.pdf

Potensialet for bruk av elsykkel i Norge

Masteroppgave fra NTNU 2011. Erfaringer fra forsøk med elsykler i Trondheim (ntnu.diva-portal.org)