Vellykkede kampanjer

Vegdirektoratet sin eksempelsamling med kampanjer som har fått flere til å sykle eller gå

Effekt av kampanjer mot barn

TØI-rapport om effekten av kampanjer rettet mot å få flere barn til å sykle

Samspillet mellom syklister og bilister

TØI-rapport om hvorvidt samspillet mellom bilister og syklister kan forbedres gjennom informasjonstiltak

Sykkelkampanjer i Danmark

Cycling Embassy of Denmark har samlet et stort antall eksempler på sykkelkampanjer i denne boken (NB! 68 MB)

Guide til gjennomføring av sykkelkampanjer

PRESTO-guide for gjennomføring av kampanjer