Klimaeffekt av økt sykling og gåing

Civitas rapport om klimaeffekt av økt sykling og gåing, og suksesskriterier for økt sykling. Ved siden av rapporten er det også for utviklet en brukervennlig modell for utregning av reduksjon i klimagasser ved økt sykkel- og gangandel (Excel)

Reduksjon av klimautslipp gjennom økt sykling

European cyclists' federation studie som dokumenterer at sykling er nøkkelen til reduksjon i klimagassutslipp