Sykkelbyundersøkelsen 2018 for Region sør

SINTEF - Sykkelbyundersøkelsen 2018 for Region sør omfatter 19 kommuner i Region sør

Sykkelbyundersøkelsen 2018 Region øst

SINTEF - Sykkelundersøkelsen 2018 for Region øst omfatter til sammen atten kommuner i Osloområdet og ellers rundt i Region øst.

Sykkelbyundersøkelsen i Region vest 2016

SINTEF - Sykkelundersøkelsen 2016 for Region vest omfatter Bergen, Stavanger, Egersund, Haugesund/Fastlandet-Karmøy, Stord, Førde og Flora. Formålet har vært å kartlegge og analysere forskjellige forhold knyttet til sykkelbruk, og å følge opp utviklingen av sykkeltrafikken siden den forrige undersøkelsen i 2014.

Sykkelbyundersøkelsen i Region sør 2015

SINTEF - Sykkelundersøkelsen 2015 for Region sør dekker 17 kommuner; Drammen, Kongsberg, Ringerike, Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Notodden, Bø, Grimstad, Arendal, Kristiansand, Mandal og Farsund. Formålet har vært å kartlegge og analysere forskjellige forhold knyttet til sykkelbruk, og å danne et utgangspunkt for en ny og storstilt satsing på sykkelbyer som skal gå fra 2015 til 2020.

Sykkelundersøkelse 2015 Osloområdet

SINTEF - Sykkelundersøkelsen 2015 for Osloområdet er lik undersøkelsen fra 2011, med unntak av at den inneholder noen færre spørsmål. Formålet har vært å kartlegge og analysere forskjellige forhold knyttet til dagens sykkelbruk, og å se på endringer mellom 2011 og 2015.

Sykkelbyundersøkelse 2014 Region vest

Sentio Research - Kartlegging og analyse av forskjellige forhold knyttet til sykkelbruk

Sykkelbyundersøkelse 2014 Region øst

SINTEF - Kartlegging og analyse av forskjellige forhold knyttet til sykkelbruk

Sykkelundersøkelse 2011 Osloområdet

SINTEF - Kartlegging og analyse av forskjellige forhold knyttet til sykkelbruk

Sykkelbyundersøkelse 2010 Region øst

SINTEF - Kartlegging og analyse av forskjellige forhold knyttet til sykkelbruk

Sykkelbyundersøkelse 2010 Region sør

TØI - Kartlegging og analyse av forskjellige forhold knyttet til sykkelbruk

Sykkelbyndersøkelsen 2008 Region sør

SINTEF - Kartlegging og analyse av forskjellige forhold knyttet til sykkelbruk

Førundersøkelse sykkelbyer Region sør 2006

SINTEF - Kartlegging og analyse av forskjellige forhold knyttet til sykkelbruk