Nasjonalt sykkelregnskap

Nasjonalt sykkelregnskap for 2016.pdf

Nasjonalt sykkelregnskap for 2015.pdf

Nasjonalt sykkelregnskap for 2014.pdf

Sykkelregnskap for Buskerudbyen 2016

Slik blir Buskerudbyen bedre tilrettelagt for syklister 

Sykkelregnskapet for Oslo 2014–2015

Sykkelregnskap for Oslo 2014-2015.pdf

Sykkelregnskapet for Oslo 2013

Nøkkeltall for sykkelsatsingen i Oslo

Sykkelregnskap for Sandefjord 2011

Nøkkeltall for sykkelsatsingen i Sandefjord.pdf

Mal for sykkelregnskap

Statens vegvesen rapport nr. 211 Sykkelregnskap.pdf