Planlegging og tilrettelegging for vintersykling

Ole Martin Jøraholmens masteroppgave med Alta kommune som eksempel

Vinterdrift i Norden

Best practices for cycle path winter maintenance processes

Sykkelfriksjonsmålinger

Masteroppgave fra NTNU/Aalto university om vinterdrift og friksjonsmåling

Vintersykling i Fredrikstad og Sarpsborg

Rapport fra Sykkelbyen Nedre Glomma om vintersykling, vinterdrift og vintersyklistenes preferanser

Pilotstudie om forhold for vintersykling

SLF Lillestrøm og omegn sin pilotstudie om forhold for vintersyklister