30. og 31. august - SykkelregionEN Agder

Todagers nettverksamling i Mandal for sykkelbyene i fylket. Arrangør: Agder fylkeskommune

6.9. september - Velo City

Global sykkelkonferanse i Lisboa, Portugal. Årets tema er Cycle Diversity. Arrangør: European Cycling Federation
Mer informasjon: Velo-city 2021 Lisboa (velo-city2021.com)

21. september kl. 09.00–11.45 - Gåseminar 2021

Det årlige gåseminaret arrangeres som webinar på Teams. Arrangør: Statens vegvesen, Transport og samfunn. For mer info og påmelding: Gåseminar 21. september - Bilfridag (mobilitetsuken.no)

21. og 22. september - Fysisk nettverksamling

Sykkelnettverket, nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange, arrangerer for første gang på lenge fysisk nettverksamling. Denne samlingen er for kontaktpersoner i alle fylkeskommunene. Hovedhensikten er nettverksbygging. I tillegg til sammen å følge det nasjonale gåseminaret blir det befaringer for å se på ny infrastruktur i Oslo for syklende og ny infrastruktur for gående. Arrangør: Sykkelnettverket, nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange.

28. september kl. 11.30–12.00 - Bylunsj

Sesongens første Bylunsj, digital faglunsj om byer og bærekraftig mobilitet. Disse faglunsjene har ofte fokus på gange, sykkel, kollektiv og annen bærekraftig bytransport. Arrangør: Statens vegvesen, Transport og samfunn

12. og 13. september 2022 - Nasjonal sykkelkonferanse 2022

Nasjonal sykkelonferanse arrangeres denne gangen i Hamar. Den planlagte sykkelkonferansen i 2020 måtte avlyses på grunn av korona. Dermed blir det fire år siden forrige Nasjonale sykkelkonferanse som ble holdt i Sarpsborg/Fredrikstad. Arrangør: Syklistenes Landsforening