7. juni kl. 10.00–11.15 - Nettverksamling

Nettverkssamling med kontaktpersoner i fylkeskommunene og de regionale transportavdelingene i Statens vegvesen. Siste nytt fra pilotprosjektet for nye sykkelløsninger. Ved prosjektleder Bente Fuglseth, Statens vegvesen, Myndighet og regelverk. Møte på Teams. Arrangør: Sykkelnettverket, nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange.

8. juni kl. 09.00–12.00 - Arbeidsseminar i Kollektivforum

Årets første arbeidsseminar utforsker hvordan ny teknologi, nye løsninger og tendenser påvirker trafikksikkerheten for kollektivtransporten. Arrangør: Kollektivforum, TØI. Påmelding her innen 6. juni.

8. juni kl. 11.30–12.00 - Bylunsj: Mobilitetsknutepunkt i Stavanger

Ved Espen Strand Henriksen, Kolumbus. I denne Bylunsjen skal vi få høre om multimodale holdeplasser der det er enkelt å skifte fra et transportmiddel til et annet. Steder for både bussholdeplass, bysykler, elsparkesykler og delebiler. Arrangør: Statens vegvesen, Transport og samfunn. Lenke til sendingen: Bylunsj: Mobilitetsknutepunkter i Stavanger (YouTube)

9. juni kl. 09.00–12.00 – TØIs sykkelseminar

Hva skjer på sykkelfronten og hvordan skal vi får flere til å sykle? Digitalt arrangement på Zoom. For mer info og påmelding. Hva skjer på sykkelfronten? - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

6.9. september - Velo City

Global sykkelkonferanse i Lisboa, Portugal. Årets tema er Cycle Diversity. Arrangør: European Cycling Federation
Mer informasjon: Velo-city 2021 Lisboa (velo-city2021.com)

21. september kl. 09.00–11.45 - Gåseminar 2021

Det årlige gåseminaret arrangeres som webinar på Teams. Arrangør: Statens vegvesen, Transport og samfunn. For mer info og påmelding: Gåseminar 21. september - Bilfridag (mobilitetsuken.no)