8. april kl. 08.3010.00 - Ruter-webinar om reisevaner

«Hvorfor er reisevaner fra 2018 og 2019 relevant for å forstå de nye reisevanene våre?» er noe av det dette webinaret på Teams skal forsøke å gi svar på. Arrangør: Ruter. Mer informasjon: Presserom | Ruter

12. april kl. 10.0011.15 - Nettverksmøte

Nettverksmøte på Teams med alle fylkeskommunene. Arrangør: Sykkelnettverket, nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange

13. april kl. 11.3012.00 - Bylunsj

Ny kalkulator viser effektene av elsparkesykler. SINTEF har på oppdrag av Statens vegvesen utviklet en ny kalkulator for å vise effektene av innføringen av ulike antall elsparkesykler. Hampus Karlsson fra SINTEF forteller om kalkulatoren. Anette Hauge, Statens vegvesen, Myndighet og regelverk, vil gi en kort statusoppdatering på arbeidet med ny regulering av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Arrangør: Statens vegvesen, Transport og samfunn. Lenke til sendingen (YouTube). Meld deg på epost-varsling om nye Bylunsjer (mailmojo.no).

20. april kl. 09.0011:45 - TØI-webinar om elsparkesykler

«Elsparkesykler: Ut av puberteten og inn i voksenlivet» er tittelen på dette webinaret. Arrangør: Transportøkonomisk institutt. Mer info og påmelding: Kick-off seminar - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

27. april kl. 11.0012.00 - Bylunsj

Bylunsj: Hvordan europeiske byer har brukt sykling i sine corona-strategier. Ved Morten Kabell, inntil nyttår president i European Cycling Federation, nå Rambøll Danmark. Arrangør: Statens vegvesen, Transport og samfunn

3. og 4. mai - Sykkelbysamling i SykkelregionEN Agder

Er planlagt holdt i Mandal. Flere detaljer om tid, sted og agenda kommer senere. Med forbehold om covid-situasjonen. Arrangør: Agder fylkeskommune

10. mai kl. 10.0011.15 - Nettverksmøte 

Nettverksmøte på Teams med alle fylkeskommunene. Arrangør: Sykkelnettverket, nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange

26.28. mai - Walk 21

Global konferanse om gåing, digital konferanse fra Seoul, Sør-Korea. Mer informasjon: Seoul | walk21

6.9. september - Velo City

Global sykkelkonferanse i Lisboa, Portugal. Årets tema er Cycle Diversity. Arrangør: European Cycling Federation
Mer informasjon: Velo-city 2021 Lisboa (velo-city2021.com)

21. september - Gåseminar 2021 

Hold av datoen, mer informasjon kommer.
Arrangør: Statens vegvesen, Transport og samfunn