1. og 2. september - SykkelregionEN Agder

Todagers nettverksamling i Mandal for sykkelbyene i fylket. Mandal Hotell. Arrangør: Agder fylkeskommune

6.9. september - Velo City

Global sykkelkonferanse i Lisboa, Portugal. Årets tema er Cycle Diversity. Arrangør: European Cycling Federation
Mer informasjon: Velo-city 2021 Lisboa (velo-city2021.com)

8. september - Forum for byutvikling og bytransport

Et historisk blikk på bilbasert byutvikling – hvilke utfordringer gir det for dagens planlegging og hvilke utfordringer skaper vi for neste generasjon by- og transportplanleggere? Ulrik Eriksen har forfattet boken «Et land på fire hjul. Hvordan bilen erobret Norge». Ulrik Eriksen holder foredrag og innholdet danner utgangspunkt for diskusjoner og gruppearbeid. Arrangør: Forum for Byutvikling og bytransport, TØI. Mer info: Neste seminar - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

21. september kl. 09.00–11.45 - Gåseminar 2021

Det årlige gåseminaret arrangeres som webinar på Teams. Arrangør: Statens vegvesen, Transport og samfunn. For mer info og påmelding: Gåseminar 21. september - Bilfridag (mobilitetsuken.no)

21. og 22. september - Fysisk nettverksamling

Sykkelnettverket, nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange, arrangerer for første gang på lenge fysisk nettverksamling. Denne samlingen er for kontaktpersoner i alle fylkeskommunene. Hovedhensikten er nettverksbygging. I tillegg til sammen å følge det nasjonale gåseminaret blir det befaringer for å se på ny infrastruktur i Oslo for syklende og ny infrastruktur for gående. Arrangør: Sykkelnettverket, nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange.

28. september kl. 11.30–12.00 - Bylunsj

Statens vegvesen og bærekraftig mobilitet er temaet for sesongens første Bylunsj. Ved vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Bylunsj er en serie med digitale faglunsjer om byer og bærekraftig mobilitet. Temaene er ofte gange, sykkel, kollektiv og annen bærekraftig bytransport. Arrangør: Statens vegvesen, Transport og samfunn

13. – 15. oktober - Cycling Research Board

For femte gang skal det arrangeres en egen internasjonal forskningskonferanse om sykkel som transportform, denne gangen i København. For mer info og detaljert program:  #CRBAM21 – 5th Cycling Research Board Annual Meeting

12. og 13. september 2022 - Nasjonal sykkelkonferanse 2022

Nasjonal sykkelkonferanse arrangeres denne gangen i Hamar. Den planlagte sykkelkonferansen i 2020 måtte avlyses på grunn av korona. Dermed blir det fire år siden forrige Nasjonale sykkelkonferanse som ble holdt i Sarpsborg/Fredrikstad. Arrangør: Syklistenes Landsforening