10 minutter om hvordan gå fra bilby til sykkelvennlig sentrum

Ved Andrine Gran, Oslo kommune
Oslo har de siste årene satset mye på å gå fra bilby til å utvikle et sykkelvennlig sentrum. Andrine Grand jobber med sykkel og gange i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Her forteller hun om de viktigste quickfixene for å få til et mer sykkelvennlig sentrum.

8 minutter om hvordan sykkelutbyggingen 10-dobles

Ved Mari Svolsbru, Oslo kommune
Oslo har de siste årene tidoblet utbyggingstakten av sykkelinfrastruktur. Mari Svolsbru i Bymiljøetaten i Oslo kommune forteller i dette korte video-foredraget hvordan de har gjort det.

10 minutter om hvordan Bergen skal bli en bedre gåby

Ved Ida Hermansen, Bergen kommune
Her er et 10 minutters video-foredrag om Bergens nye gåstrategi. Ida Hermansen er prosjektleder for gåstrategien som nå har vært ute på høring og skal sluttbehandles av bystyret til høsten. 

11 minutter om sykkelvennlige kumlukk og sluk

Ved Fredrik Nårstad Jensen, Norconsult
Hva er utfordringene med kumlukk og sluk midt i sykeklanleggene? Hvordan kan dette gjøres bedre? Fredrik Nårstad Jensen jobber med samferdsel for Norconsult i Stavanger. Tidligere har han jobbet i Statens vegvesen med sykkel og bærekraftig mobilitet på Nord-Jæren.

12 minutter om nye prinsipper i Oslos nye gatenormal

Ved Almudena Diaz Camacho, Oslo kommune
Almudena er samferdselsplanlegger i Bymiljøetaten i Oslo kommune og er prosjektleder for Oslos nye gatenormal. Hun er utdannet sivilingeniør fra Spania og har tidligere arbeidet for Statens vegvesen. I dette 12 minutters foredraget forteller hun at alle kommunale gater og veier i Oslo kommune, med unntak av kommunale veier i Marka, skal planlegges som gater og at det er de gående som skal settes på førsteplass i trafikanthierarkiet.

12 minutter om nye sykkelløsninger i Norge

Ved Bente Fuglseth, Statens vegvesen
Bente arbeider med bærekraftig mobilitet og byutvikling i Statens vegvesen. Hun er utdannet samfunnsgeograf og har videreutdannelse i urbanisme. I dette 12 minutters foredraget forteller Bente om at oppmerking av sharrows og stor venstresving antagelig er løsninger som snart er klart i Norge.

12 minutter om Complete Streets

Ved Bente Fuglseth, Statens vegvesen
Bente arbeider med bærekraftig mobilitet og byutvikling i Statens vegvesen. Hun er utdannet samfunnsgeograf og har videreutdannelse i urbanisme. I dette 12 minutters foredraget forteller Bente om et konsept for gateplanlegging som er tatt i bruk over hele Nord-Amerika og hva vi kan lære av dette i Norge.

9 minutter om nye snarveier i Trondheim

Ved Kari-Anne Rørstad, Trondheim kommune
Kari-Anne er gåplanlegger i Miljøpakken i Trondheim. Hun er høyskoleutdannet i miljø- og ressursforvaltning. I dette korte video-foredraget forteller hun om Trondheims systematiske arbeid med å forbedre snarveier for gående.

12 minutter om brukervennlig skilting av sykkelruter

Ved Aslak Fyhri, TØI
Aslak er forsker ved Transportøkonomisk institutt og dr.philos i miljøpsykologi. I dette korte video-foredraget forteller Aslak om TØIs nye rapport om skilting på oppdrag fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune. 

12 minutter om sykkelruten Vita Velo i Farsund

Ved Siri Skagestein, Agder fylkeskommune
Har i mange år jobbet med sykkelplanlegging i Statens vegvesen, fra nyttår for Agder fylkeskommune

12 minutter om før- og etteranalyser av sykkeltiltak

Ved Ray Pritchard, NORCE
Forsker ved NORCE Norwegian Research Centre. Har doktorgrad fra NTNU, Institutt for Arkitektur og planlegging

12 minutter om sykkelens rolle i arbeidet med gatebruksplaner

Ved Elise Rustad Fossnes, Norconsult
Arbeider med sykkelplanlegging og byutvikling i Norconsult, utdannet landskapsarkitekt

12 minutter om trinnvis utbygging som metode

Ved Torstein Bremset, Statens vegvesen
Arbeider med bærekraftig mobilitet i Transport og samfunn-divisjonen, utdannet journalist

12 minutter om rød asfalt og merking av sykkelruter i Arendal og Grimstad

Ved Siri Skagestein, Agder fylkeskommune
Har i mange år jobbet med sykkelplanlegging i Statens vegvesen, nå for fylkeskommunen. Siri er utdannet landskapsarkitekt

12 minutter om god sykkelparkering

Ved Christoffer Evju, Norconsult
Arbeider med sykkelplanlegging og byutvikling i Norconsult, utdannet arkitekt