Sykkelbynettverket har satt alle fysiske arrangementer på vent, og lager i stedet faglig påfyll via video. 

12 minutter om nye prinsipper i Oslos nye gatenormal

Ved Almudena Diaz Camacho, Oslo kommune
Almudena er samferdselsplanlegger i Bymiljøetaten i Oslo kommune og er prosjektleder for Oslos nye gatenormal. Hun er utdannet sivilingeniør fra Spania og har tidligere arbeidet for Statens vegvesen. I dette 12 minutters foredraget forteller hun at alle kommunale gater og veier i Oslo kommune, med unntak av kommunale veier i Marka, skal planlegges som gater og at det er de gående som skal settes på førsteplass i trafikanthierarkiet.

12 minutter om nye sykkelløsninger i Norge

Ved Bente Fuglseth, Statens vegvesen
Bente arbeider med bærekraftig mobilitet og byutvikling i Statens vegvesen. Hun er utdannet samfunnsgeograf og har videreutdannelse i urbanisme. I dette 12 minutters foredraget forteller Bente om at oppmerking av sharrows og stor venstresving antagelig er løsninger som snart er klart i Norge.

12 minutter om Complete Streets

Ved Bente Fuglseth, Statens vegvesen
Bente arbeider med bærekraftig mobilitet og byutvikling i Statens vegvesen. Hun er utdannet samfunnsgeograf og har videreutdannelse i urbanisme. I dette 12 minutters foredraget forteller Bente om et konsept for gateplanlegging som er tatt i bruk over hele Nord-Amerika og hva vi kan lære av dette i Norge.

9 minutter om nye snarveier i Trondheim

Ved Kari-Anne Rørstad, Trondheim kommune
Kari-Anne er gåplanlegger i Miljøpakken i Trondheim. Hun er høyskoleutdannet i miljø- og ressursforvaltning. I dette korte video-foredraget forteller hun om Trondheims systematiske arbeid med å forbedre snarveier for gående.

12 minutter om brukervennlig skilting av sykkelruter

Ved Aslak Fyhri, TØI
Aslak er forsker ved Transportøkonomisk institutt og dr.philos i miljøpsykologi. I dette korte video-foredraget forteller Aslak om TØIs nye rapport om skilting på oppdrag fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune. 

12 minutter om sykkelruten Vita Velo i Farsund

Ved Siri Skagestein, Agder fylkeskommune
Har i mange år jobbet med sykkelplanlegging i Statens vegvesen, fra nyttår for Agder fylkeskommune

12 minutter om før- og etteranalyser av sykkeltiltak

Ved Ray Pritchard, NORCE
Forsker ved NORCE Norwegian Research Centre. Har doktorgrad fra NTNU, Institutt for Arkitektur og planlegging

12 minutter om sykkelens rolle i arbeidet med gatebruksplaner

Ved Elise Rustad Fossnes, Norconsult
Arbeider med sykkelplanlegging og byutvikling i Norconsult, utdannet landskapsarkitekt

12 minutter om trinnvis utbygging som metode

Ved Torstein Bremset, Statens vegvesen
Arbeider med bærekraftig mobilitet i Transport og samfunn-divisjonen, utdannet journalist

12 minutter om rød asfalt og merking av sykkelruter i Arendal og Grimstad

Ved Siri Skagestein, Agder fylkeskommune
Har i mange år jobbet med sykkelplanlegging i Statens vegvesen, nå for fylkeskommunen. Siri er utdannet landskapsarkitekt

12 minutter om god sykkelparkering

Ved Christoffer Evju, Norconsult
Arbeider med sykkelplanlegging og byutvikling i Norconsult, utdannet arkitekt