Sykkelbynettverket drives av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Norconsult er sekretariat for nettverket i inneværende periode.