Hovedtallet spørreundersøkelse
"Det er nyttig for meg å være med i Sykkelbynettverket". Tallet 1 hvis du er helt uenig, tallet 6 hvis du er helt enig.

For tredje året på rad har vi gjennomført en spørreundersøkelse om Sykkelbynettverket. Undersøkelsen er sendt ut til alle som har vært med på et arrangementer i 2016 eller som er kontaktperson i kommune, fylkeskommuner eller i Statens vegvesen. Svarprosenten er 60 %. Til sammen 181 respondenter har svart på undersøkelsen.

  • 30% gir en 6-er på terningen på påstanden om at «Det er nyttig for meg å være med i Sykkelbynettverket»
  • 46% gir en 5-er på terningen

Bygge nettverk

Også årets arrangementer får gode tilbakemeldinger.

  • 66% sier at de hadde svært stor (6-er) eller stort utbytte (5-er) av det arrangementet de har vært med på i 2016.
  • 63% svarer at samlingene er svært viktig (6-er) eller viktig (5-er) for faglig påfyll
  • 74% svarer at samlingen er svært viktig (6-er) eller viktig (5-er) for å bygge nettverk

 Kommunikasjon

Nettsidene scorer lavest både på bruk og nytte. Men begge deler scorer høyere i år enn i fjor. Også nyhetsbrev og Facebook-gruppe scorer høyere både på bruk og nytte i forhold til tilsvarende undersøkelse i fjor og forfjor.

 Her er resultatene fra undersøkelsen (PDF) 

(Svarene i fritekst på to av spørsmålene er her utelatt, for å sikre anonymitet til de som har svart).