Onsdag og torsdag denne uka er det i Fevik arbeidsseminar for sykkelbyene. 42 ansatte fra fylkeskommunene, kommunene og Vegvesenet kommer sammen. Hensikten med samlingen er å lære av hverandre, dele erfaringer, bygge nettverk og få nytt faglig påfyll. Tema for samlingen er forslaget til ny nasjonal transportplan, prosjektplaner i sykkelbyene, arealplanlegging, folkehelse og innovative løsninger for økt sykling.

Storsatsing

Region sør har en storsatsing på sykkelbyer i perioden 2015 til 2020. - Dette har sin bakgrunn i Strategisk hovedplan for regionen, og det faktum at Region sør er den regionen med flest byer. Her er det 27 små og mellomstore byer, sier Signe Gunn Myhre i Statens vegvesen, prosjektleder for sykkelbysatsingen.

Kristiansand, Grenland og Buskerudbyen er aktuelle for bymiljøavtaler. I tillegg noen byer som jobber med bypakker. For de andre byene er sykkelby det beste verktøyet for å øke miljøvennlig transport. Vegvesenet ønsker å være pådriver i arbeidet, og har organisert arbeidet med en egen prosjektleder på regionnivå. I tillegg har Vegvesenet og fylkeskommunene en kontaktperson for hver sykkelby, mens det er kommunene selv som leder og drar det meste av arbeidet i byene.

De 16 kommunene i Region sør som har sykkelbyavtale:

 • Buskerudbyen: Drammen og Kongsberg
 • Grenland: Porsgrunn og Skien
 • Kristiansand
 • Farsund (sykkelkommune)
 • Grimstad
 • Arendal
 • Mandal
 • Bø (sykkelbygd)
 • Larvik
 • Sandefjord
 • Tønsberg
 • Horten
 • Holmestrand
 • Hønefoss