Det er opplest og vedtatt at flere i storbyene må reise kollektivt sykle og gå, mens bilen må stå. Og da er jo greit å kunne sykle uten å måtte brøyte seg fram.

– Bortsett fra langs Mosseveien (E18) der entreprenøren gikk konk og det tok tid før ny var på plass, har Vegvesenet meget god standard på vinterdriften. Det har det vært i flere år nå, sier sykkeldirektør i Oslo Rune Gjøs. Han gir mye skryt til Statens vegvesen som han synes tar vintersykling på alvor.

Prioritert nett

Oslo kommune har satset ekstra på et prioritert nett som stort sett består av sykkelfelt denne vinteren.

– Selv om vi ennå ikke er like gode som Statens vegvesen, har det blitt en markant bedring på dette nettet. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, og sykkeltrafikken denne vinteren har dessuten også økt fra i fjor, sier Gjøs som håper å levere et større driftet nett neste vinter.

Den ivrige sykkel-twitreren i Oslo @delveien har følgende kommentar:

– Det ble lenge sagt det var umulig å få til bra brøyting, men det politiske skiftet i Oslo viser tydelig at noe har skjedd - nå er det vilje og penger. Noen steder er det helt strøkent – snøen er nesten borte før den er falt. De statlige veiene har ifølge ryktene også vært bra.

Bedre i Trondheim

I følge Richard Sanders i Syklistenes landsforening har det på enkelte områder/strekninger i Trondheim vært driftet mye bedre enn noen gang, der hvor det er bestilt barvegstandard.

Dette er delvis bestilt av Statens vegvesen, og delvis av Miljøpakken. Bestillingen har omfattet strekninger langs statlige, fylkeskommunale og kommunale veger.

– Mange er fornøyd med standarden der den oppfyller kravene. Samtidig er det mange som heller vil ha bedre standard på et større nett fremfor topp standard på noen få strekninger, og dårlig standard på resten, sier Saunders.

Til tross for at det på store deler er bedre, mener han det er en entreprenør som konstant ikke leverer avtalt standard, noe som må tas tak i.

– Flere har også reagert på et voldsomt forbruk av salt noen steder, og det er visstnok gjort tiltak for å redusere dette.

Flott å sykle på hovednettet

Dette er første vinteren med bar asfalt-standard. Det har vi på rundt 50 kilometer av hovedsykkelvegnettet, og der har det vært flott å sykle. Denne vinteren har også vært en skikkelig vinter, så brøytemannskapene har fått prøvd seg. I innkjøringsperioden ble det brukt litt for mye salt, men det er blitt bedre, sier Odd Nygård som blant annet jobber med sykkeltiltak i Trondheimspakken. .

Gode tilbakemeldinger og færre klager i Tromsø

– Her i Tromsø har vi også fått gode tilbakemeldinger og færre klager denne vinteren. Det er fortsatt mer å gå på, men utviklingen synes å være positiv, sier Steinar Utby som pleier å sykle på jobb til vegavdeling Troms.

Han sier de har fått kommentarer på at det er for stor forskjell på kommunal og statlig/fylkeskommunal driftsstandard – det er lavere krav hos kommunen. Sikt-krav i kryssområder og snødeponering i kryssområder er fortsatt utfordrende etter større snøfall, men så langt i år har Tromsø-området hatt en relativt «snill» snøvinter.

 – Prosjektet "Sykkelbyen Tromsø", som nylig ble avsluttet, har utvilsomt bidratt til bedre drift for syklister. Samarbeidet og forståelsen mellom kommune, fylke og stat rundt sykkel er dessuten klart bedre nå enn tidligere, sier Utby.

Men veiene har vært upåklagelig godt brøytet, så det har vært supert å sykle i vegen. Det er imidlertid ganske upopulært der det er parallelle sykkelfelt eller sykkelveger... Du blir fort skremt over til å kjøre bil...