Budskapet fra seniorrådgiver Alberte Ruud i Vegdirektoratet var ikke til å misforstå på Bystrategikonferansen i Sandefjord denne uka. På direkte spørsmål fra salen svarte hun at offentlige arbeidsplasser burde går foran å begrense parkeringsplasser for sine ansatte, og viste til Statens vegvesens nye kontorer i Bergen. Der er det ikke parkeringsplasser.

Egentlig var det utredningsleder Tore Leite i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fikk spørsmålet om staten burde gå foran som et godt eksempel å ha et felles regelverk vedrørende parkeringsplasser ved sine arbeidssteder for å nå nullvekstmålet og innfri intensjonene i NTP.

- Det er en god ide at det er felles krav om at parkeringsgodene skal fryses, men mye av dette er opp til kommunene, sa Leite som mente at det kanskje ikke var departementets oppgave å komme med noe pålegg om dette.

Tildragelsen skjedde etter første spørsmålsseanse på første dag av bystrategikonferansen som Region sør arrangerer tirsdag og onsdag i Sandefjord. Bortimot 100 samferdselsbyråkrater fra kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og Statens vegvesen møtes for å diskutere bypakker, bymiljøavtaler, nullvekstmål og gode ideer. Ikke minst det siste er en god forutsetning for å nå målene som er satt i bymiljøavtalene og Nasjonal transportplan.

Temaene på konferansen er mange; premisser for byutvikling, små tiltak som blir til store endringer og kommunikasjon. Det er også stor variasjon i foredragsholdere. Neste uke kommer Alberte Ruud til nettverksamlingen for Region sør i Sykkelbynettverket for å snakke om sykkel og miljøvennlige byområder i neste NTP.