Nasjonal sykkelkonferanse
Konferansekomiteen på befaring i Fredrikstad. Foto: Roar Løkken

Den nasjonale sykkelkonferansen blir holdt i Sarpsborg 4. og 5. juni 2018. Konferansen er den største og viktigste møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt i Norge. Hovedtema er sykkelen i fremtidens transportsystem. Syklistenes Landsforening har nå gått ut med «call for papers», invitasjon til å sende inn forslag til innhold.

Les mer om konferansen.