Stjørdal2
Noen av deltakerne som var med på nettverkssamling i Stjørdal. Foto: Knut Opeide

Totalt har det i 2017 vært 376 deltakere på Sykkelbynettverkets arrangementer. Dette er deltakerrekord siden oppstarten i 2005. Årets storbysamling satte med 70 deltakere deltakerrekord for enkeltarrangement, og også for studieturen til Helsingfors ble det deltakerrekord.

9 arrangementer

I år har det det også blitt arrangert nettverkssamlinger i alle fem regioner. Region sør har hatt to samlinger. Deltakerne har gjennomgående gitt aller best tilbakemeldinger på de delene av programmer der selv var mest deltakende, blant annet befaringer og gruppearbeid om konkrete problemstillinger som deltakere jobber med akkurat nå og gruppearbeid om enkle tiltak. I år ble det for første gang arrangert en oppsummeringskonferanse etter den store internasjonale sykkelkonferansen Velo City.

Etterlyste kurs

Dette er det første året at det ikke har vært arrangerte et eget kurs i sykkelplanlegging. Flere representanter oppfordret til at det til neste år på nytt bør arrangeres kurs da det i forrige uke ble arrangert rådsmøte for Sykkelbynettverket. Representanter fra blant annet Syklistenes Landsforening, Helsedirektoratet og to av regionene i Statens vegvesen var med i det årlige rådsmøtet som oppsummerer året og som også kommer med innspill for neste år.

Fornøyde medlemmer

Alle deltakere på årets arrangementer samt de faste kontakptersonene i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen har fått tilsendt en spørreundersøkelse. Svarprosenten var på 56%. Respondentene ble spurt om hvor nyttig de mente det er å være med i Sykkelbynettverket. De ble bedt om å velge mellom 1 til 6, der 1 er lite nyttig og 6 er svært nyttig. 32,1% valgte 6, 40,1% valgte 5 og 18,7% valgte 4 på denne skalaen.

På spørsmål om hvor stort utbytte de hadde hatt av det arrangementet/arrangementene de hadde vært på, svarte 59,2% at utbyttet hadde vært 5 på en skala til 6. 

Hvor viktig mener respondentene at Sykkelbynettverkets arrangementer er for å bygge nettverk? 41,2% svarer 6 på skalaen til 6, 32,2% svarer 5 og 12,3% svarer 4. Kun 10,7% svarer 3 eller lavere.