Sykkelbynettverket har tidligere i vinter arrangert webinarer i sykkelplanlegging. De tidligere todagers grunnkursene ble der kokt ned til fire en-timers webinarer. I e-læringskurset er dette ytterligere kortet ned til et 15-20 minutters interaktivt kurs. 

– For dette e-læringskurset har vi ikke ambisjoner om at mange skal lære masse. Men vi har høye ambisjoner om at mange skal lære litt - og ikke minst få lyst til å lære mer. Dette e-læringskurset er planlagt som en grunnleggende introduksjon til temaet, sier Torstein Bremset i seksjon for by og bærekraftig mobilitet i Vegdirektoratet.

– Hovedmålgruppen er nyansatte i Statens vegvesen, kommunene, fylkeskommunene eller i konsulentselskaper. Men også ansatte som ikke har jobbet så mye med temaet før. Vi har her ikke bare tenkt på de som planlegger, prosjekterer eller jobber med sykkel på heltid. For det vil jo gjelde de færreste. Men også andre som har et arbeid som berører sykkeltilrettelegging, enten det er ofte eller sjelden.

Seksjon for by og bærekraftig mobilitet i Vegdirektoratet har hatt hjelp av konsulentselskapet Bokstaven K til å lage e-læringskurset. Dette er et pedagogisk byrå som etaten har rammeavtale med. I prosessen fram til ferdig kurs ble noen nyansatte i etaten og noen kommuner i Oslo-området plukket ut til å være med i workshop for å definere hvilke temaer som burde med.

– Vi hadde jo selv klare antagelser om hva vi burde ha med. Men det var nyttig å få med brukerne i arbeidet, for det er jo de selv som vet best hva de trenger, sier Bremset.

Her finner du e-læringskurset