Marit og Elise
Foto: Torstein Bremset

Marit Synnes Lindseth (til venstre på bildet) har vært sekretær i Sykkelbynettverket de siste tre og et halvt årene, men har nå sluttet i Norconsult og begynt i ny jobb i samferdselsseksjonen i Vestfold fylkeskommune.

Bred sykkelerfaring
Elise Rustad Fossnes skal være med både på å planlegge og å gjennomføre arrangementer. Hun er utdannet landskapsarkitekt og har bred erfaring fra sykkelprosjekter fra 2013 til i dag, både fra Statens vegvesen Region øst og fra Norconsult.

I Norconsult har Elise Rustad Fossnes blant annet jobbet med plan for sykkelvegnett i Bærum kommune, Oslostandarden, metodikk for å kartlegge forholdene for syklende og gående i bysentra og KVU Grünerløkka. I Statens vegvesen jobbet hun blant annet med sykkelplaner for både Ås og Ski.

Blir fortsatt med
Selv om Marit Synnes Lindseth nå har begynt i Vestfold fylkeskommune, kommer hun fortsatt til å være med. Men nå som vanlig deltaker.

Marit har gjort en strålende jobb for Sykkelbynettverket. I tillegg til masse kunnskap, har hun hatt en egen evne til å skape god stemning og gode rammer for inkluderende dialog og erfaringsutveksling.