Nyhetssak Enkle tiltak
Omskilting fra «blindvei» til «blindvei unntatt sykkel» i Oppegård er et av eksemplene i eksempelsamlingen. Foto: Marte Garmann

Eksemplene er hentet fra hele landet. Ikke bare fra Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Men også Alta, Voss, Lillehammer, Sandefjord og Oppegård.

Les mer om enkle tiltak på vegvesen.no