Førde-kart

De 300 millionene er kostnaden for de tiltak som kun er gange- og sykkelanlegg. Men de fleste andre tiltakene i Førdepakken til 1,6 milliarder, har også tiltak for gående og syklende. Det betyr at totalsummen som skal brukes på gang- og sykkelanlegg, er mye høyere enn 300 millioner.

Les hele saken på Vegnett