Hensikten med avtalene er blant annet å øke andelen sykkel og gange med 25 prosent fra 2021 – 2024.

Trepartssamarbeid


Dette er et trepartssamarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og Statens vegvesen.

  • Alle disse fire kommunene har hatt trepartsavtaler fra 2015 – 2020, som nå forlenges. Avtalene forlenges fordi vi ser at arbeidet nytter, sier prosjektleder i Agder fylkeskommune, Signe Gunn Myre.
  • Vi ser at sykkelbruken øker. Flere passerer tellepunktene, nybygde parkeringsplasser for sykler ved skolene fylles raskt opp, sykkelsalget, og særlig elsykkel-salget, øker og utleiesykler i kommunene blir brukt flittig. Det er derfor viktig å fortsette det gode arbeidet.

Virkemidler for å nå målene

For å nå målet om å øke andelen sykkel og gange med 25 prosent, skal det blant annet satses på:

  • Sammenhengende sykkelvegnett
  • Drift og vedlikehold
  • Trygge skoleveger og trygg sykkelparkering (Hjertesoner ved skoler)
  • Agder som SykkelregionEN – samarbeid om arrangementer og kampanjer
  • Vita Velo – tursykkelruter i nærområdet
  • Flere tellepunkt og målinger