Program og påmelding

Statens vegvesen har gjennom arbeidet i Sykkelbynettverket nå utviklet en serie med fire entimers webinarer. Webinarene skal direktesendes på nettet torsdager i januar, første gang 10. januar fra 12 til 13.

I tillegg til korte foredrag er det satt av mye tid til dialog. Alle deltakerne kan via verktøyet sli.do stille spørsmål, bli med på avstemninger, meningsmålinger  og quiz.

Det blir også laget en 15 minutters interaktivt e-læringskurs  om sykkeltilrettelegging. Dette kan tas helt uavhengig av webinarene, eller som en oppfrisking av det man har lært på webinarene.

- Både e-læringen og webinarene er lagt opp slik at det ikke forutsetter noen forhåndskunnskaper, sier Astrid Ståledotter Landstad i Statens vegvesen Region øst. Hun har vært prosjektleder for satsingen. Hun har blant annet samarbeidet med Torstein Bremset og Sunniva Schjetne i Vegdirektoratet og ikke minst med pedagogene i konsulentselskapet Bokstaven K.

Tilbudet er først og fremst for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen. Men også andre interesserte kan ha interesse av webinarene, også de som kun av og til har arbeid som berører sykkeltilrettelegging. Webinarene skal kun formidle noe av det aller viktigste, pluss gi lyst til å lære mer.

- Webinarene og e-læringen er en videreutvikling av de årlige todagers grunnkursene som Sykkelbynettverket har arrangert helt siden 2005. I stedet for å samle 60-70 personer over to dager forsøker vi nå å digitalisere dette tilbudet, sier Torstein Bremset i Vegdirektoratet.

- På denne måten før vi muligheten til å nå ut til mange flere. Dessuten er det i tråd med etatens digitalstrategi om å digitalisere mest mulig av kurs- og seminarvirksomheten.