Nylig fikk to landskapsarkitekter og en samfunnsgeograf i oppgave av Vegdirektoratet å finne ut hvordan en skoleveg i Drøbak kan bli mer attraktiv. Først dykket de ned i tall og hørte med elever hva som var fint eller skummelt underveis. Så kom idéfasen og skriving av oppgaven. Og nå har de samlet de beste generelle rådene om fysiske tiltak i brosjyra «Attraktiv skoleveg – en verktøykasse for trygge, sosiale og aktive skoleveger».

Brosjyra er først og fremst for planleggere, men også skoleansatte og foreldre kan bli inspirert. Praktiske tips til alt fra analyse og snarveger til kryss og møteplasser er beskrevet. Det er også med litt om ikke-fysiske tiltak, samarbeid og prosess.

- En må tenke helhet og byutvikling. Det handler ikke bare om barna, tilrettelegger du for dem, blir det også mer attraktivt for andre, sier Ingrid Fallet og Trine Bølviken.

 Ti tips til mer attraktiv skoleveg

  • Lag stopp og aktiviteter så skolevegen blir morsommere
  • Bruk snarveger/lag stier over jorder og golfbaner osv om vinteren
  • Lag møte/venteplasser med tak og aktiviteter
  • Utnytt kvaliteter som utsikt, vann og vegetasjon
  • Gjør monotone strekninger morsommere – legg inn ting å hoppe/klatre/balansere på.
  • Bruk felt til å skille de som kommer seg fram sakte og raskt
  • Start med tiltak nærmest skolen - de gjør det tryggere for alle
  • Arkitektur for barn trenger ikke være en «lekeplass» – den har folk glede av på ulik måte
  • Fjern så mange p-plasser ved skolen som mulig – prioriter sykling
  • Skoleområdet er viktig for barn etter skoletid – legg til rette for lek og aktivitet

"Attraktiv skoleveg - verktøykasse for trygge, sosiale og aktive skoleveger"