Som eneste by har Kristiansand også flere damer enn menn som sykler. De kan også skilte med følgende tall:

  • 70% er fornøyde med sykkelforholdene
  • 85% føler seg trygge
  • 63% sykler på gang- og sykkelveger
  • 16% sykler til innkjøp og service (6% flere enn i Oslo)
  • 32% går hvis de ikke sykler
  • 10% flere enn i andre byer sier det er enklere å bruke bil, men velger sykkel

Tallene er hentet fra en undersøkelse gjennomført av Urbanet – der 1100 syklister i hver av de største byene ble intervjuet. Det er mest korte sykkelturer i Kristiansand. halvpartene av turene er i snitt under et kvarter.

Jobbet målrettet siden 70-tallet

Christen Egeland er sykkelgeneral i Kristiansand kommune og sier et veldig bra sykkelvegnett forklarer hvorfor folk sykler mye og føler seg trygge.
-Grunnen til at vi har fått det til, er at vi har jobbet målrettet med sykkel siden 70-tallet i boligområder. Også har vi hele tida hatt ivrige enkeltpersoner. I 2009 startet også et areal og transportplan-samarbeid med sju kommuner og to fylkeskommuner. Dette fikk bred politisk støtte og midler fra bompenger og belønningsordninger og så videre, sier Egeland.

-Men jeg ser dessverre at det brukes mer og mer areal på bil. Det har faktisk blitt lettere å parkere, så jeg er usikker på hvordan det utvikler seg framover. Men målet er en sykkelandel på 11 prosent i 2020, påpeker Egeland

Kristiansand kommune var ellers tidlig ute med å drifte gang- og sykkelveger før bilveger.

To mil med sykkelekspressveg

Sykkelvegnettet er såpass komplett at de nå jobber med å øke kvaliteten. De er i full gang med en to mil sammenhengende sykkelekspressveg som binder sammen øst og vest. Der skal de også teste forkjørsregulering i sommer, som en del av Vegdirektoratets pilotprosjekt.

-Imponert

Tanja Loftsgarden i Vegdirektoratet leder pilotprosjektet på sykkel og er imponert over hva de har fått til i Kristiansand.
-De har hatt gode planer, samarbeidet godt og jobbet nitidig i mange år. De har vært opptatt av et sammenhengende nett fra sentrum til bydeler. Med sammenhengende nett føler du deg tryggere uansett type sykkelveg. Kristiansand har bygd «etter boka» og lykkes med det, understreker Loftsgarden.

-Iherdig jobbing

Siri Skagestein i Region sør påpeker at kommunen i mange år har hatt en sykkelkoordinator, noe som er en klar fordel.

-Bestiller- og planmiljøet i Vegvesenet Kristiansand/Arendal har også jobbet iherdig med å bygge opp kompetanse på sykkel. Større fagmiljø og bedre kompetanse gir gode arbeidsforhold og muligheter til å utvikle nye og velfungerende løsninger. Et annet stikkord er å tenke på tilrettelegging for sykkel som like viktig, eller viktigere enn biltilrettelegging, sier Skagestein.

Hun har sjøl erfart kommunens velvilje og kompetanse i arbeidet med kommunedelplanen for sykkelekspressvegen:

-Her har det vært er unikt samarbeid mellom Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen.

Heder og ære for plan

Statens vegvesen og Kristiansand kommune ble nylig tildelt andreplassen i Byggeprisen for Kristiansand for kommunedelplanen for sykkelekspressveg. «Juryen vektlegger det banebrytende konseptet for fremtidig byutvikling og transportløsninger og en særlig god planprosess fram til vedtak», sto det i begrunnelsen.