Temaet sykkel og spørsmål om hvordan få flere til å kaste seg på sykkelsetet var et av temaene siste dag på Arendalsuka.

På podiet på Statens vegvesens stand stod sykkeldirektør i Oslo kommune, Rune Gjøs, forsker ved TØI, Aslak Fyhri, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Trygghet er viktig

– Hva er det aller viktigste vi kan gjøre for å få flere til å sykle, spurte debattleder Signe Gunn Myre.

– Først vil jeg si at det er bra vi tar opp dette temaet, svarte Solvik-Olsen før han fortsatte:

– Det må føles trygt og distansen må føles overkommelig å sykle. Det med trygghet går mye på våre holdninger og adferd i trafikken. Ikke bare blant bilister og syklister, men også syklistene imellom, og her er Del veien-kampanjen til Statens vegvesen viktig. I tillegg må infrastrukturen på plass slik at vi har gode løsninger for syklistene.

Det viktigste for sykkeldirektør Gjøs oppsummerte han i to stikkord: Trygg og attraktiv.

– Syklistene er ikke så opptatt av om distansen er kort eller lang hvis opplevelsen av sykkelturen er dårlig. Hvis man kjenner seg utrygg på sykkelsetet, er det ingen som ønsker å sykle, fortalte han.

Forsker Fyhri kunne fortelle at sykkelbruken dobles. Han gledet seg over Gjøs flotte tittel, men mente verktøykassa hans ikke var like god som tittelen og ga statsråden en oppfordring til å utvide denne.

– Det som er gledelig når vi snakker om sykkel er at elsykkel virker som en kraftig magnet. Den kan doble sykkelandelen alene. Så når vi snakker om hvordan få flere til å sykle, bør vi se på hvordan vi får flere til å kjøpe seg elsykkel, mente han.

Ingen «pyse-sykkel»

Statsråden ønsket seg også flere elsykler langs vegene.

– Jeg får av og til høre at elsykler er såkalte «pyse-sykler», men det stemmer ikke. Elsykler gjør at folk kommer seg enkelt frem. For mange er det å kunne sykle til jobb uten å bli gjennomsvett viktig, og derfor ser vi at elsykkel er et godt alternativt til bil. I tillegg gir elsykler flere fordeler med fleksibilitet og man slipper å lete etter parkeringsplass. Elsykkelen har mange gode egenskaper som er med på å endre adferd. Dette igjen gjør at vi oppnår målet med å få flere til å sykle og at flere får en enklere og bedre hverdag, fortalte Solvik-Olsen engasjert.

– Her bør du snakke med finansministeren og lage de samme fordelene for elsykkel som elbilene har med momsfritak etc. Da blir elsykkelen for folk flest, utfordret Gjøs.

– Men hvis vi skal ha momsfritak på elsykkel bør ikke vanlig sykkel også ha det? Og hvorfor ikke joggesko, svarte statsråden og fortsatte:

– Jeg har sympati med ønsket, men jeg vet ikke om det er vegen å gå. Det er gode argumenter både for og imot. Jeg tror vi får en vekst uansett.

Forskeren kunne imidlertid gi Solvik-Olsen noen råd før han eventuelt tok det opp med finansministeren.

– Forskningen viser at man sykler mer med elsykkel. Det gjør det ikke med en vanlig sykkel, svarte Fyhri.

Utfordret vegnormalen og reglene

I jakten på de gode løsningene og anleggene for å få flere til å sykle, har sykkeldirektør Gjøs møtt på flere hindringer i møtet med Statens vegvesens håndbøker.

– Vi trenger en mye større fleksibilitet når det gjelder regler og normalene. Disse er veldig rigide. Så et innspill til Statens vegvesen er å gjøre det lettere for kommunene å gjennomføre de tiltakene vi har tro på uten at alle håndbøker er fulgt fra punkt til punkt.

Samferdselsministeren ga ingen løfter om å be etaten endre håndbøkene sine, men ga forståelse for sykkeldirektørens situasjon:

– Disse normalene er veldig bra som utgangspunkt men vi må klare å få til lokale tilpasninger. Vi skal bygge anlegg som er gode og har god kapasitet, men vi må samtidig bruke pengene fornuftig. Det viktigste er hvor mange kilometer med sykkelanlegg vi klarer å få til, og så er det viktig å bygge det som virker, svarte statsråden.

Rune Gjøs hadde et siste hjertesukk:

– Vi må få enklere sykkelregler. At det er forskjell på vikepliktreglene om man sykler langs en veg eller en adkomst er det jo nesten ingen som skjønner, og spesielt barn synes dette er vanskelig.

Beste sykkelopplevelse

For å avslutte seansen, utfordret debattlederen de tre på hva som var deres beste sykkelopplevelse.

– Jeg husker spesielt godt min første sykkeltur uten støttehjul. Jeg var fire år og følge jeg fløy av sted. Tilslutt kom jeg til et sted hvor jeg ikke visste hvor jeg var, og jeg ble litt redd, men før det var det en fantastisk følelse, fortalte Aslak Fyhri.

– Ja, hvem husker ikke sin første sykkeltur uten støttehjul, svarte Rune Gjøs.

– Men hvis jeg skal svare noe annet enn det, må jeg si at det å stå her og diskutere sykkel med en samferdselsminister som vet hva han sakker om. Det er en positiv opplevelse, sa Gjøs.

– Å sykle Nordsjørittet uten motvind og med bedre tid enn forrige gang, det var en god sykkelopplevelse, avsluttet Ketil Solvik-Olsen.