Les hele saken på Veinett.no: Hvor mange kan egentlig sykle på ti minutter til et kollektivknutepunkt?