Tre av fire ulykker er eneulykker der syklisten tryner eller velter.

- Dette er kanskje litt overraskende, men ett av de aller viktigste sikkerhetstiltakene for syklister er å fjerne grus og sand om våren. Det sier sier Marianne Rostoft i Statens vegvesens store forskningsprogram BEST (Bedre sikkerhet i trafikken). Trafikksikkerheet for syklister er et hovedtema i dette forskningsprogrammet som skal gå over flere år.

Dårlig drift og vedlikehold

Mangler ved drift- og vedlikehold er årsaken i nesten halvparten av 400 sjølrapporterte ulykker til Syklistenes Landsforening og Falch forsikring. Grus, is, snø, ujevnheter, asfaltkanter og vegarbeid med mer var forklaring på 44 % av disse ulykkene. Håndtering av sykkel og vegutforming, samspill og atferd var andre årsaker.

I BEST-prosjektet har de også sett på årsaken til sykkelulykker som er rapportert via Legevakta i Oslo. Hver fjerde syklist i singelulykke som var innom legevakta i fjor rapporterte at de falt av sykkelen da de møtte på en hindring - som trikkeskinner, fortauskant, hull i veien eller stein.

70–80 prosent eneulykker

I 70-80 prosent av sykkelulykkene er det ingen andre involverte. Dette tyder på at god infrastruktur og vedlikehold er viktig. Vegvesenet og kommunen må være flinke til å fjerne grus og sand. Videre kan en redusere risikoen mye selv ved å sykle etter forholdene, bruker hjelm og følger regler.

Sykkelulykker er veldig underrapportert. 90 prosent av 1600 sykkelulykkene som ble registrert på legevakta i Oslo i fjor ble ikke rapportert til politiet.