Hver dag blir det utført 500 000 vareleveranser i Norge med små godsbiler. I Oslo sentrum står de små godsbilene for 50 000 vareleveranser per dag.

I rapporten «Min sykkel er lastet med» gis både internasjonale og norske eksempler på hvordan lastesykler blir brukt til leveranser av lette varer. Det gis en oversikt over ulike typer lastesykler og hvilket regelverk som gjelder. Rapporten belyser også de økonomiske sidene av lastesykler. De som vurderer å starte vareleveranse med lastesykkel, får tips om hvordan de kan integrere lastesykler i dagens forsyningskjeder og hvordan vareflyten kan organiseres.

– Hvorfor har Vegidrektoratet laget denne rapporten, Toril Presttun?

– Fordi vi ville skaffe kunnskap om bruk av lastesykler og tilrettelegging for lastesykler mens det fortsatt er i startgropen her hjemme.