I Nasjonalt sykkelregnskap 2014 oppsummeres de viktigste tall og fakta om arbeidet med tilrettelegging for økt sykling. Hva blir gjort av staten og hva er resultatene så langt? Snart kommer det også et tilsvarende nasjonalt gå-regnskap.

Mange både i Sykkelbynettverket og ellers vil forhåpentligvis ha nytte av at de viktigste tall og faktaene om sykkel i Norge på denne måten blir lettere tilgjengelig på ett sted. Innholdet i dette regnskapet må man ellers hente fra mange forskjellig kilder.

Tallene her er fra utgangen av 2014, altså ikke rykende ferske tall. Men i løpet av våren kommer det både et nytt nasjonalt sykkelregnskap og et nytt nasjonalt gå-regnskap med tall som oppsummerer situasjonen ved utgangen av 2015. Dette første sykkelregnskapet blir en mal for framtidige regnskap.

Et sykkelregnskap er et godt verktøy for å følge opp og synliggjøre den samlede felles innsatsen for økt sykling. København og andre danske kommuner har lang erfaring med å utarbeide sykkelregnskap. I Norge er det så langt Sandefjord og Oslo som har laget sykkelregnskap. Vegdirektoratet har utarbeidet en egen mal og metodikk for hvordan kommuner i Norge på denne måten kan oppsummere innsats og status.