– Vi er glad for at stadig flere velger sykkelen som transportmiddel. Samtidig vet vi at det å ferdes på sykkel kan bidra til misforståelser i trafikken, og vi ønsker bedre samspill mellom syklister og bilister, sier Marit Espeland, nasjonal sykkelkoordinator i Statens vegvesen.

Mange sykkelulykker i kryss med vikeplikt

Hvert år blir rundt ti syklister drept og nærmere hundre hardt skadd i trafikken. En temaanalyse av dødsulykker på sykkel i perioden 2005-2012 viser at brudd på vikepliktsregelen var medvirkende årsak i halvparten av ulykkene. I tre av fem tilfeller var det syklisten som ikke overholdt sin vikeplikt, i de øvrige var det bilfører. Som oftest skyldes det at trafikantene ikke ser hverandre eller ser hverandre for sent.

– Vi vet at mange ulykker skjer i ulike kryss med vikeplikt. Vi vet også at både syklister og bilister har varierende kunnskap om vikepliktsreglene. I tillegg skaper uoppmerksomhet og regelbrudd mange farlige situasjoner. Riktig utforming av kryss og sammenhengende sykkelanlegg vil også bidra til å redusere farlige situasjoner, sier Espeland.

Bedre formidling av sykkelreglene

Statens vegvesen ønsker å formidle trafikkreglene knyttet til syklister på en strukturert og lettlest måte. Fagavdelingene i samarbeid med kommunikasjonsstaben i Vegdirektoratet arbeider nå målrettet med ulike kommunikasjonstiltak som skal øke kunnskapen om trafikkregler og praksis hos både syklister og bilister. – VI håper det skal bidra til å redusere ulykkene, sier Espeland.

En ny brosjyre som på en klar og tydelig måte visere hvilke trafikkregler som gjelder, blir i disse dager sendt ut til regionene, trafikkstasjoner og samarbeidsparter som blant andre SLF, Trygg Trafikk, NAF og Sykkelbynettverket.

– Vi har også oppdatert nettsidene våre, slik at det skal være enkelt å finne frem til hvilke regler som gjelder for syklister – og bilister, forteller Marit Espeland.

Vikepliktsreglene er klare

Sykler du på sykkelveg, gang- og sykkelveg eller fortau, har du alltid vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på annen veg. Sykler du i kjørebanen eller i sykkelfeltet skal du følge vikepliktsreglene for kjørende:

  • Vikeplikt for trafikk fra høyre (høyreregelen)
  • Vikeplikt hvis du skal inn på en forkjørsveg
  • Ikke vikeplikt hvis du sykler på en forkjørsveg

Regelverket knyttet til syklister gir samspillsregler som innebærer en fornuftig avveining av hensynene til trafikksikkerhet og framkommelighet.