Arbeidsgruppen består av to representanter fra fylkeskommunene og to fra Statens vegvesen. I tillegg har Sykkelnettverket en bredt sammensatt gruppe som kommer med gode råd. 

Arbeidsgruppa består av:

  • Signe Gunn Myre, Agder fylkeskommune
  • Helmer Berre, Rogaland fylkeskommune
  • Liv Øvstedal, Statens vegvesen
  • Torstein Bremset, Statens vegvesen

Signe Gunn Myre: Mobilitetsrådgiver i Agder fylkeskommune, prosjektleder for Regional plan for mobilitet og prosjektleder for sykkelbysatsingen på Agder. Hun har mange års erfaring fra Statens vegvesen, blant annet prosjektleder for den nasjonale trafikksikkerhetskampanjen Del veien og prosjektleder for sykkelbysatsingen i Region sør.

Helmer Berre: Rådgiver i transport og mobilitet i samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune. Med sosialfaglig utdanningsbakgrunn har han jobbet mye med hva som stimulerer og motiverer til å endre reisevalg og reisemønster. Helmer har jobbet innen sykkelfaget siden 2010 år og har tidligere jobbet med blant annet Sykkelløftet.

Liv Øvstedal: Sjefingeniør i Statens vegvesen, Transport og samfunn. Utdannet sivilingeniør. Hun har blant annet bakgrunn fra arbeid med gåing som transportform og universell utforming av transportsystemet både i etaten og som forsker ved SINTEF Transportforskning.

Torstein Bremset: Seniorrådgiver i Statens vegvesen, Transport og samfunn. Har vært prosjektleder for Sykkelnettverket siden 2013. Han har bakgrunn fra journalistikk og kommunikasjon og ulike verv i Syklistenes Landsforening. 

Rådet for Sykkelnettverket

Rådet for Sykkelnettverket, nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange, har følgende representanter:

  • Tore Leite, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Heidi Fadum, Helsedirektoratet
  • Morgan Andersson, Syklistenes Landsforening
  • Anne Johanne Enger, KS