Region øst

Medlemmer

 • Astrid Staaledotter Landstad_ro

  Astrid Ståledotter Landstad

  Tlf. 993 24 257Statens vegvesen Region østStrategi og utredning, kontorsted OsloRegional sykkelkoordinator
 • Trond Berget

  Trond Berget

  Tlf. 908 26 713Statens vegvesen Oslo vegavdelingSykkelkontakt Oslo
 • Astrid-Kristiansen_ro

  Astrid Kristiansen

  Tlf. 971 97 063Statens vegvesen, Oppland vegavdelingPlan- og trafikkseksjonen, kontorsted LillehammerSykkelkontakt
 • Stig-Floberghagen_ro

  Stig Floberghagen

  Tlf. 971 13 512Statens vegvesen, Hedmark vegavdelingPlan- og trafikkseksjonen, kontorsted LillehammerSykkelkontakt
 • Beate Myklevoll

  Beate Ertresvåg Myklevoll

  Tlf. 995 87 774Statens vegvesen, Østfold vegavdelingPlan og trafikk-seksjonen, kontorsted MossSykkelkontakt i Østfold
 • Oivind-Luke_ro

  Øyvind Luke

  Tlf. 901 90 506Statens vegvesen, Akershus vegavdelingTrafikk-seksjonen, kontorsted OsloSykkelkontakt
 • Torgeir Berg - Akershus fylkeskommune

  Torgeir Berg

  Tlf. 975 39 391Akershus fylkeskommuneSeksjon for idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelseSeniorrådgiver
 • Oystein Sjolie - Hedmark fylkeskommune

  Øystein Sjølie

  Tlf. 62 54 46 67Hedmark fylkeskommuneSamferdsel, kulturminner og planRådgiver
 • Lars Helge Husvik - Ostfold fylkeskommune

  Lars Helge Husvik

  Tlf. 97 55 26 71Østfold fylkeskommuneSamferdselsseksjonen Rådgiver
 • Eivind Myhr

  Eivind Myhr

  Tlf. 950 54 566Oppland fylkeskommune Strategisk samferdsel Rådgiver
 • Karianne Andersen

  Karianne Andersen

  Tlf. 930 77 081Ullensaker kommuneVann, avløp, renovasjon og vegSpesialkonsulent veg
 • Svein Braathen

  Svein Braathen

  Tlf. 951 39 679Rygge kommuneKommunalteknikkProsjektingeniør
 • Silje Lillevik Eriksen

  Silje Lillevik Eriksen

  Tlf. 476 68 500Eidsvoll kommunePlanavdelingenArealplanlegger
 • Jørgen Amos Ruud_Sarpsborg kommune

  Jørgen Amos Ruud

  Tlf. 907 41 162Sarpsborg kommunePlan og samfunnsutviklingAreal- og transportplanlegger
 • Eivin Winsvold

  Eivin Winsvold

  Tlf. 971 12 689Oslo kommuneSykkelprosjektetSykkelplanlegger
 • Siri Gilbert

  Siri Gilbert

  Tlf. 64 96 20 77Ås kommunePlan- og utviklingsavdelingenMiljørådgiver
 • Andreas Fuglum

  Andreas Fuglum

  Tlf. 62 80 82 72Kongsvinger kommuneKommunalteknikkFagleder teknisk forvaltning
 • Eli Moe

  Eli Moe

  Tlf. 917 46 720Frogn kommunePlanavdelingenPlanlegger med miljøansvar
 • Arne Willy Hortmann

  Arne Willy Hortmann

  Tlf. 928 93 985Hamar kommuneArealplanleggingsavdelingenKoordinator for Sykkelbyen Hamar
 • Roar Skotvoll

  Roar Skotvoll

  Tlf. 917 49 626Lillehammer kommuneVeg- og trafikkseksjonen
 • Brian Aagard Nielsen

  Brian Aagard Nielsen

  Tlf. 940 21 905Lørenskog kommuneKommunalteknikk
 • Cecilie Kildahl

  Cecilie Kildahl

  Tlf. 472 53 364Moss kommuneMiljøProsjektleder grønn kommune/miljørådgiver
 • Kristine Sand

  Kristine Sand

  Tlf. 924 92 292Ski kommunePlanavdelingenArealplanlegger
 • Anna Lina Toverud - Oppegard kommune

  Anna Lina Toverud

  Tlf. 41 22 31 12Oppegård kommuneSeksjon for samfunnsutviklingLandskapsarkitekt
 • Frode Hofset

  Frode Hofset

  Tlf. 911 91 475Skedsmo kommunePlanavdelingenOveringeniør
 • Henri Auer

  Henri Auer

  Tlf. 459 19 853Elverum kommuneTeknikk og miljøArealplanlegger
 • Havard Almeida Eriksson - Barum kommune

  Håvard Almeida Eriksson

  Tlf. 92486170Bærum kommuneVei og trafikkSykkelkoordinator
 • Strandbakke Ole Roger - Ringsaker kommune

  Ole Roger Strandbakke

  Tlf. 91761149Ringsaker kommuneStrategi- og utviklingsseksjonenSamfunnsplanlegger/spesialrådgiver
 • Daniel Blikset - Nesodden kommune

  Daniel Blikset

  Tlf. 66 96 43 37Nesodden kommunePlan- bygg og geodataKommuneplanlegger
 • Mari Gabrielsen - Asker kommune

  Mari Gabrielsen

  Tlf. 66768014Asker kommuneKommunalteknisk avdelingSamferdselskoordinator
 • Halvor Bjaaland - Gjovik kommune

  Halvor Bjaaland

  Tlf. 913 07 532Gjøvik kommuneVirksomhetsområde BymiljøVirksomhetsleder
 • Espen Lystad - Askim kommune

  Espen Lystad

  Tlf. 906 59 449Askim kommuneTeknisk driftRådgiver
 • Anne Skauen - Fredrikstad kommune

  Anne Skauen

  Tlf. 95912552Fredrikstad kommuneSeksjon for Kultur, Miljø og ByutviklingMiljøvernrådgiver